Cari Hesap Çalışma Bilgileri
 
Cari hesaplar için geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin kaydedilmesinde kullanılır. Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.
 
 
 
Birim Fiyat Kuruş Hanesi Ticari sistemin her bölümünde kullanılabilecek tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Cari Hesap bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmişe, tüm finans işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir. Kuruş hanesi program bölümlerinden yapılan işlemler için ayrı, ayrı ilgili parametre satırlarında verilir.
Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyip firmanın karşılamak zorunda olduğu bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı Ek masraflar muhasebeye aktarılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda evet seçiminin yapılması gerekir. Bu durumda, söz konusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.
Risk Toplamı Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı,

Bakiye
Bakiye + irsaliye
Bakiye + irsaliye + sipariş
Bakiye + irsaliye + sipariş (öneri dahil)

olmak üzere 4 seçeneklidir.

Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:

Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)
Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri
Finans bölümünden kaydedilen  Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)
Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri
Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar

Bakiye ve irsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler.

Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir.  İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.

Bakiye + irsaliye + sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

Bakiye + irsaliye + sipariş(öneri dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.
Risk Limiti Aşıldığında Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte risk limiti aşıldığında, İrsaliyede risk limiti aşıldığında ve Diğer işlemlerde risk limiti aşıldığında parametre satırlarında ayrı, ayrı belirtilir. Bu parametre satırları
· kullanıcı uyarılacak,
· işleme devam edilecek,
· işlem durdurulacak
olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir. Kullanıcı uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir. Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.
Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.
Borç Kapatma Penceresi Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağının Borç kapatma penceresi parametre satırında belirlenir. İşlemler işaretlenerek seçilir. Programda her cari hesaba ilişkin ödeme tahsilat hareketlerinin görüntülendiği, kapama işlemlerinin yapıldığı, yerel para birimi ve işlem dövizi türleri için ayrı, ayrı borç kapama pencereleri vardır. Bu pencerelere cari hesap kartları listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabildiği gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Bu parametre satırında, borç kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyorsa o işlem türü işaretlenir.
Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı Cari hesap işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek, tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Ödeme Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı Ödeme tahsilat planları için geçerli olacak yuvarlama tabanı öndeğeridir.
CH Kur Farkı Fişinde Otomatik Ve Toplu Basımda Kullanılacak Form Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Gün Sonu Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.
Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.
İşleme devam edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.
Kullanıcı uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarırı ve işleme devam etmek için onay ister.
İşlem durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.
Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne yapılacağı şekilde bu parametre satırında belirlenir.
İşleme devam edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.
Kullanıcı uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarırı ve işleme devam etmek için onay ister.
İşlem durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.
Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemler Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara işlem girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Kontrol yapılacak işlemler ise Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir.
İşleme devam edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.
Kullanıcı uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarırı ve işleme devam etmek için onay ister.
İşlem durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.
Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.
Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar Vergi Usul Kanunu'na göre belirli bir miktarın üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu tutar için geçerli olacak limit bu parametre ile kaydedilir. Bu limitin üzerindeki kasa işlemleri, ödeme/tahsilat hareketleri, cari hesap fişleri ve faturalar kaydedilirken program kullanıcıyı bir mesajla uyaracaktır.
Teminat Risk Toplamı Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı,

Bakiye
Bakiye + irsaliye
Bakiye + irsaliye + sipariş
Bakiye + irsaliye + sipariş (öneri dahil)

olmak üzere 4 seçeneklidir.

Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:

Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)
Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri
Finans bölümünden kaydedilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)
Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri
Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar

Bakiye ve irsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler.

Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.

Bakiye + irsaliye + sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

Bakiye + irsaliye + sipariş(öneri dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.
Siparişte, İrsaliyede, Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, teminat risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için teminat risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı, ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte risk limiti aşıldığında, İrsaliyede risk limiti aşıldığında ve Diğer işlemlerde risk limiti aşıldığında parametre satırlarında ayrı, ayrı belirtilir. Bu parametre satırları

kullanıcı uyarılacak,
işleme devam edilecek,
işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.
Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2009 Logo34.Com      www.logo34.com   |    www.logoistanbul.com